Niebiorący czy nie biorący

Jak się pisze?

Poprawnie

niebiorący

Niepoprawnie

nie biorący

Właściwy jest zapis łączny: "niebiorący".

Przykłady:

To starszy pan, niebiorący na stałe żadnych leków.

Główny bohater filmu, niebiorący udziału w spisku musiał domyślić się, co tak naprawdę jest szykowane przez jego znajomych.

To klub niebiorący udziału w takich zawodach.