Usnąłem czy usnołem

Jak się pisze?

Poprawnie

usnąłem

Niepoprawnie

usnołem

Poprawna forma to "usnąłem" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Byłem bardzo zmęczony i nieoczekiwanie usnąłem podczas wykładu.

Usnąłem już kilka minut po powrocie do domu.