Nienormalne czy nie normalne

Jak się pisze?

Poprawnie

nienormalne

Niepoprawnie

nie normalne

Poprawną formą jest "nienormalne" zapisywane łącznie.

Uwaga! Pisownia rozłączna: "nie normalne" może być poprawna w przypadku przeczeń (np. było to nie normalne, a bardzo normalne).

Przykłady:

Jego zachowanie wydawało mi się trochę nienormalne.

To, co robi w tym sezonie jest jakieś nienormalne. Wygrał siedem z ośmiu konkursów.