Podasz czy podaż

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

podasz, podaż

Niepoprawna pisownia

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Podaż - ilość towaru sprzedawanego na rynku.
  • Podasz - forma pochodząca od czasownika "podać" (w drugiej osobie liczby pojedynczej: ty podasz)

Przykłady:

Moi znajomi przedsiębiorcy wielokrotnie mówili mi, że jeśli jest na coś popyt, to zwiększa się również podaż.

Przepraszam, podasz mi butelkę wody? Bardzo chce mi się pić.