Włodaże czy włodarze

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

włodarze

Niepoprawna pisownia

włodaże

Poprawna forma to "włodarze" zapisywane z użyciem "rz".

Przykłady:

Zarządzili tak włodarze całego wydarzenia.

To decyzja włodarzy. Nie mieliśmy na nią wpływu.