Spakujcie czy spakójcie

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

spakujcie

Niepoprawna pisownia

spakójcie

Poprawna forma to "spakujcie" zapisywane z "u" otwartym.

Przykłady:

Spakujcie się na wyjazd odpowiednio wcześniej, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Spakujcie także kilka cieplejszych ubrań, ponieważ pogoda może nas zaskoczyć.

Spakujcie na jutro cyrkiel i ekierkę, ponieważ przydadzą się na następnej lekcji matematyki.