Następne czy nastempne

Jak się pisze?

Poprawnie

następne

Niepoprawnie

nastempne

Poprawna forma to "następne" zapisywane z użyciem litery "ę".

Przykłady:

Myślę, że nie wszystko jeszcze stracone. Być może będą następne okazje, spokojnie.

Następne takie wydarzenie powinno odbyć się w przyszłym roku. Już nie mogę się go doczekać.

O ile dobrze kojarzę, następne dwie stacje znajdują się w mieście, w którym mieszka nasz znajomy.