Najprostsze czy naj prostsze

Jak się pisze?

Poprawnie

najprostsze

Niepoprawnie

naj prostsze

Poprawna forma to "najprostsze" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Według mnie najprostsze było pierwsze zadanie. Zrobiłem je w jakieś pół minuty.

W mojej pracy najprostsze jest oznaczanie paczek gotowych do wysyłki.

To było najprostsze pytanie, ale nie potrafiłem na nie odpowiedzieć.