Pokazuj czy pokazój

Jak się pisze?

Poprawnie

pokazuj

Niepoprawnie

pokazój

Poprawna forma to "pokazuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Nie pokazuj, że Cię to irytuje. Być może dzięki temu przestaną Ci dokuczać.

Pokazuj ten film wszystkim swoim bliskim, tak jak do dziś robię to ja. Jest naprawdę pouczający.

Jeśli chcesz być dobrym fotografem modowym, pokazuj na zdjęciu przede wszystkim sam produkt.