Ją czy nią

Jak się pisze?

Poprawnie

ją, nią

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w różnych znaczeniach.

Przykłady:

Idę z nią w piątek do kina.

Nie chcę z nią rozmawiać.

Kiedy mógłbym zobaczyć?

Wiele się zmieniło, odkąd poznałem.