Zawieść kogoś czy zawieźć kogoś

Jak się pisze?

Poprawnie

zawieść kogoś, zawieźć kogoś

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne:

  • Zawieść kogoś: zawodzić kogoś (np. zawodzić przez coś)
  • Zawieźć kogoś: zawozić kogoś (np. zawozić gdzieś)

Przykłady:

Trener postanowił zawieźć kogoś ze swojej drużyny na boisko, by przetestować swój najnowszy pomysł.

Nie chciałam zawieść kogoś ze swojej rodziny, więc postanowiłam ukończyć te studia. Szczególnie moi rodzice byliby bardzo rozczarowani, gdybym je teraz rzuciła.