Wyłącznie czy wyłoncznie

Jak się pisze?

Poprawnie

wyłącznie

Niepoprawnie

wyłoncznie

Poprawna forma to "wyłącznie" zapisywane z użyciem litery "ą".

Znaczenie:

  • Jedynie, tylko.

Przykłady:

Otwierają swój lokal wyłącznie we wtorki i czwartki.

Powierzył swoje kluczyki wyłącznie najbliższym współpracownikom.

Do tej pory szukałem pracy wyłącznie jako mechanik samochodowy.