Najlepiej czy naj lepiej

Jak się pisze?

Poprawnie

najlepiej

Niepoprawnie

naj lepiej

Poprawna forma to "najlepiej" zapisywane łącznie.

Najlepiej - stopień wyższy od słowa "dobrze".

Przykłady:

Chciałbym zrobić to możliwie jak najlepiej.

Według mnie poradził sobie najlepiej z całej grupy.

Mam wrażenie, że on zawsze myśli, że wie wszystko najlepiej.