Gram czy gramów

Jak się pisze?

Poprawnie

gram, gramów

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od ilości, do której się odnoszą.

  • gram - forma poprawna w przypadku zestawieniu z liczebnikiem "jeden" (jeden gram) i części dziesiętnych, jak np. zapis: "dwadzieścia i pół grama"
  • gramów - forma poprawna w przypadku liczby mnogiej (np. dwóch gramów i więcej)

Przykłady:

Jeden gram tłuszczów ma około 9 kcal.

Dodaj jeszcze około dwudziestu gramów cukru.