Spęd czy spend

Jak się pisze?

Poprawnie

spęd

Niepoprawnie

spend

Poprawna forma to "spęd" zapisywane z użyciem "ę".

Spęd - spędzenie dużej liczby zwierząt w konkretne miejsce. Żartobliwie spędem określa się również zgromadzenia wielu osób.

Przykłady:

Obserwowaliśmy wówczas spęd bydła.

Skąd się was tutaj tyle wzięło? Co to za spęd?