Foch czy foh

Jak się pisze?

Poprawnie

foch

Niepoprawnie

foh

Poprawna forma to "foch" zapisywane z "ch".

Foch - potoczne określenie na obrażenie się (np. "strzelić focha" oznacza "obrazić się").

Przykłady:

Jej foch zupełnie nie był mu na rękę.

Po ostatniej rozmowie Kasia strzeliła na niego focha.

Dlaczego się do mnie nie odzywasz. Masz focha?