Lepszy czy leprzy

Jak się pisze?

Poprawnie

lepszy

Niepoprawnie

leprzy

Poprawna forma to "lepszy" zapisywane z "sz".

Przykłady:

Moim zdaniem ten laptop jest jeszcze lepszy od poprzedniego.

Hubert to jednak lepszy przyjaciel. Nie zostawił go w trudnej sytuacji.

Macie może jakiś lepszy pomysł?