Niezrealizowane czy nie zrealizowane

Jak się pisze?

Poprawnie

niezrealizowane

Niepoprawnie

nie zrealizowane

Poprawny jest zapis łączny: "niezrealizowane".

Przykłady:

To zamówienie nadal jest niezrealizowane.

Niestety jej obietnice wciąż są niezrealizowane.

W końcu udało mu się spełnić jego niezrealizowane marzenia.