Muszą czy muszom

Jak się pisze?

Poprawnie

muszą

Niepoprawnie

muszom

Poprawny zapis to "muszą" z końcówką "-ą".

Przykłady:

Muszą panowie wjechać inną drogą, tędy raczej nie przejedziecie.

Jej uczniowie muszą naprawdę sporo się uczyć. Jako nauczycielka jest niezwykle wymagająca.

Czy moi bracia niemal codziennie muszą zapraszać mnie do wspólnej gry w koszykówkę?