Nietrzeba czy nie trzeba

Jak się pisze?

Poprawnie

nie trzeba

Niepoprawnie

nietrzeba

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie trzeba".

Przykłady:

Nie trzeba było, dziękuję bardzo!

Tego urządzenia nie trzeba ładować zbyt często.

Nie trzeba się od razu kłócić. Spróbujcie to sobie po prostu wyjaśnić.