Pominąłeś czy pominołeś

Jak się pisze?

Poprawnie

pominąłeś

Niepoprawnie

pominołeś

Poprawna forma to "pominąłeś" zapisywane z wykorzystaniem "ą".

Przykłady:

Nie pominąłeś kogoś? Wyczytałeś chyba wszystkich oprócz mnie.

Powiedziałeś mi prawie wszystko, a pominąłeś najważniejszy aspekt!

Chyba pominąłeś punkt trzeci. Przeczytasz go?