Napisałbym czy napisał bym

Jak się pisze?

Poprawnie

napisałbym

Niepoprawnie

napisał bym

Poprawna jest pisownia łączna "napisałbym".

Przykłady:

Gdybym więcej się pouczył, prawdopodobnie napisałbym to jeszcze lepiej.

Bardzo chętnie napisałbym temu zespołowi tekst jakiejś piosenki.

Napisałbym dzisiaj jeszcze jeden artykuł, ale jestem umówiony na spotkanie.