Wszedłeś czy weszłeś

Jak się pisze?

Poprawnie

wszedłeś

Niepoprawnie

weszłeś

Poprawna jest dłuższa forma, czyli "wszedłeś".

Niepoprawny zapis może wynikać między innymi ze skojarzenia do żeńskiej formy "weszłaś".

Przykłady:

Każdy bardzo się zdziwił, gdy wszedłeś do sali.

Słyszałem o twoim wyczynie, jak szybko wszedłeś na ten szczyt?

Zanim tu wszedłeś, rozmawialiśmy o planach na wakacje.