Za małe czy zamałe

Jak się pisze?

Poprawnie

za małe

Niepoprawnie

zamałe

Poprawna jest pisownia rozłączna: "za małe".

Przykłady:

Te buty są na mnie za małe.

Mam wrażenie, że zyski naszej firmy są w tym miesiącu trochę za małe.

To pomieszczenie jest trochę za małe.