Zapobiedz czy zapobiec

Jak się pisze?

Poprawnie

zapobiec

Niepoprawnie

zapobiedz

Poprawna forma to "zapobiec" zapisywane z końcówką "-c".

Przykłady:

Dzięki tym procedurom możemy zapobiec różnym rutynowym błędom naszych pracowników.

Wolałbym zapobiec nadmiernemu rozleniwieniu, dlatego wezmę tylko tydzień urlopu.