Mocher czy moher

Jak się pisze?

Poprawnie

moher

Niepoprawnie

mocher

Poprawna forma to "moher" zapisywane przez samo "h".

Moher to rodzaj wełny, pochodzącej z kóz angorskich lub też zrobiona z niej lekka tkanina. Moherami nazywa się też w obraźliwy sposób zazwyczaj agresywnie zachowujące się, lub narzucające innym swoje poglądy starsze osoby.

Przykłady:

Chciałbym sobie kupić moherowy płaszcz.

Straszny moher się z niego zrobił na starość.