Zdążysz czy zdąrzysz

Jak się pisze?

Poprawnie

zdążysz

Niepoprawnie

zdąrzysz

Poprawna forma to: "zdążysz", zapisywane przez "ż".

Przykłady:

Jeśli dalej będziesz się tak guzdrał, nie zdążysz na ten pociąg.

Zdążysz, masz jeszcze dwie godziny.

Zdążysz mi jeszcze to opowiedzieć, zanim wyjdziesz?