Naprzykład czy na przykład

Jak się pisze?

Poprawnie

na przykład

Niepoprawnie

naprzykład

Poprawna jest forma rozłączna: "na przykład".

Przykłady:

Jeśli byłbyś na przykład na statku, też byś tak postąpił?

Mógłbyś znaleźć sobie jakieś zainteresowanie, na przykład sport.

Ja na przykład preferuję czytanie książek od oglądania filmów.