Niecałe czy nie całe

Jak się pisze?

Poprawnie

niecałe, nie całe

Niepoprawnie

-

Poprawna jest pisownia łączna, choć w niektórych przypadkach właściwa będzie rozłączna.

Chcąc określić część jakiejś całości i mniej więcej sprecyzować ile jej pozostało (np. "zainwestował w to nie całe, ale duże pieniądze") wyrażenie "nie całe" zapiszemy osobno.

Przykłady:

Po wszystkich opłatach zostało mu niecałe sto złotych.

Mamy niecałe dwa dni, żeby to skończyć. Musimy się bardziej sprężyć.

Zjadłem nie całe jabłko, a jego połowę. Nie byłem zbyt głodny.