Rzekło czy żekło

Jak się pisze?

Poprawnie

rzekło

Niepoprawnie

żekło

Poprawna forma to "rzekło" zapisywane przez "rz".

Przykłady:

Jakoś tak mi się wtedy rzekło.

Jej dziecko rzekło, że nie potrzebują żadnej pomocy.

Słowo się rzekło, powinniśmy go teraz dotrzymać.