Menadżer czy menedżer

Jak się pisze?

Poprawnie

menadżer, menedżer

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, choć znacznie częściej spotyka się formę "menadżer".

Przykłady:

Chcąc zapytać o koszt koncertu, nie dodzwoniłem się bezpośrednio do artysty, a do jego menadżera.

Bardzo chciał znaleźć sobie jakiegoś menedżera, który pomógłby mu w rozwoju jego kariery.