Matce czy madce

Jak się pisze?

Poprawnie

matce

Niepoprawnie

madce

Poprawna forma to "matce" zapisywane z "t" zamiast "d".

Przykłady:

Nie powiedziałam o tym mojej matce, ponieważ bałam się jej reakcji.

Chciałem jakoś pomóc mojej matce w realizacji jej pasji, dlatego postanowiłem kupić jej drewnianą sztalugę.