Konstruujemy czy konstrułujemy

Jak się pisze?

Poprawnie

konstruujemy

Niepoprawnie

konstrułujemy

Poprawna forma to "konstruujemy" zapisywane z dwoma literami "u".

Przykłady:

Od wielu lat wspólnie konstruujemy tego rodzaju budowle.

Z reguły konstruujemy takie rzeczy wyłącznie w dwie osoby.