Niepokoję czy nie pokoję

Jak się pisze?

Poprawnie

niepokoję

Niepoprawnie

nie pokoję

Poprawna forma to "niepokoję" zapisywane łącznie.

Forma pochodząca od słowa "niepokoić" - wprowadzać kogoś w niepokój, wzbudzać jakąś obawę; sprawiać kłopot zajmując komuś czas; obawiać się czegoś.

Przykłady:

Przepraszam, że cię niepokoję. Znalazłbyś dla mnie dwie minutki? Chciałbym porozmawiać.

Trochę się niepokoję przez ten egzamin. Mam nadzieję, że uda mi się go zaliczyć.