Rękach czy renkach

Jak się pisze?

Poprawnie

rękach

Niepoprawnie

renkach

Poprawna forma to "rękach" zapisywane z "ę".

Przykłady:

Powinniśmy nosić ją na rękach za to, że tak bardzo nam pomogła.

Nigdy nie potrafiłem stać na rękach, wydaje mi się to niemożliwe.