Niezmieniona czy nie zmieniona

Jak się pisze?

Poprawnie

niezmieniona

Niepoprawnie

nie zmieniona

Poprawny jest zapis łączny: "niezmieniona".

Przykłady:

Ta rzeźba przetrwała w tym miejscu zupełnie niezmieniona przez kilkaset lat.

Cieszę się, że wróciła z tej podróży zupełnie niezmieniona.