Niezmienna czy nie zmienna

Jak się pisze?

Poprawnie

niezmienna

Niepoprawnie

nie zmienna

Poprawna forma to "niezmienna" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Wydaje mi się, że ta sytuacja cały czas pozostawała niezmienna.

Okazuje się, że pomimo upływu lat, jego wizja nadal była niezmienna.