Niefair czy nie fair

Jak się pisze?

Poprawnie

nie fair

Niepoprawnie

niefair

Poprawna forma to "nie fair" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Uważam, że to nie fair. Wszyscy zawodnicy powinni mieć równe szanse.

Nie sądzisz, że różne sprawdziany dla różnych uczniów były trochę nie fair? Z tego co opowiadał mi Adam, miał dużo łatwiejsze pytania.