Klnął czy klnoł

Jak się pisze?

Poprawnie

klnął

Niepoprawnie

klął

Poprawna forma to "klął" zapisywane z "ą".

Kląć - przeklikać, używać wulgarnych słów (z reguły podczas zdenerwowania lub w celu obrażenia kogoś, czy czegoś)

Przykłady:

Gdy uderzył się w stopę, zaczął głośno kląć.

Proszę tak nie kląć przy moich dzieciach!

Musisz tak strasznie kląć? To mało kulturalne.