Wykasuj czy wykasój

Jak się pisze?

Poprawnie

wykasuj

Niepoprawnie

wykasój

Poprawna forma to "wykasuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Wykasuj to zdjęcie, źle na nim wyszedłem.

Wykasuj ten filmik, dobrze? Nie śmieszy mnie.