Idei czy ideii

Jak się pisze?

Poprawnie

idei

Niepoprawnie

ideii

Idea to myśl, mająca na celu np. wyznaczenie konkretnego kierunku działania. Ideą można również nazwać między innymi podglądy czy postawy dotyczące konkretnej kultury.

Przykłady:

Zupełnie nie czuję Twojej idei, obawiam się, że nie chciałbym brać w tym udziału.

Zgodnie z założeniami jego idei, wszystkie pojazdy miałyby posiadać napęd elektryczny.