Z powodu czy zpowodu

Jak się pisze?

Poprawnie

z powodu

Niepoprawnie

zpowodu

Poprawny jest zapis rozłączny.

Z powodu - ze względu na jakąś sytuację.

Przykłady:

Muszę dostarczyć nauczycielce usprawiedliwienie. Przez tydzień byłem nieobecny z powodu choroby.
Z powodu złych warunków pogodowych, zawody zostały przełożone na kolejny dzień.
Nie będę w stanie odpisać Ci teraz na e-mail z powodu awarii internetu.