Warzne czy ważne

Jak się pisze?

Poprawnie

ważne

Niepoprawnie

warzne

Ważne - istotne, znaczące, mające duże znaczenie.

Poprawna pisownia to "ważne" pisane przez "ż".

Przykłady:

Mam dzisiaj ważne sprawy do załatwienia, spróbujmy przełożyć to może na jutro.

Punktualność i szczerość to niezwykle ważne dla nas cechy.

Pewne ważne osoby w Państwie zadecydowały wówczas o tej zmianie.