Nieopłacona czy nie opłacona

Jak się pisze?

Poprawnie

nieopłacona

Niepoprawnie

nie opłacona

Poprawny jest zapis łączny.

Nieopłacona - nieotrzymana zapłata za coś.

Przykłady:

Czeka na Ciebie nieopłacona faktura, postaraj się to dzisiaj załatwić.

Na jego koncert przyszła realna, spora i nieopłacona publiczność. Naprawdę ma sporo fanów.