Swoim czy swojim

Jak się pisze?

Poprawnie

swoim

Niepoprawnie

swojim

Poprawna forma to "swoim" zapisywane bez użycia litery "j".

Przykłady:

Nie bądź taki niecierpliwy. Wszystko w swoim czasie.

Marcin już od godziny siedzi w swoim samochodzie. Nie wiem, dlaczego nie wychodzi.

Pan Zygmunt stoi przy swoim płocie, możesz mu odnieść te narzędzia. I podziękuj!

Łukasz jest w swoim pokoju, zaraz go zawołam.