Marzę czy mażę

Jak się pisze?

Poprawnie

marzę, mażę

Niepoprawnie

-

Obie pisownie mogą być poprawne, jednak mają różne znaczenia. Z tego też powodu, wybór konkretnej z nich powinien być uwarunkowany konkretnym kontekstem.

1) Marzę w znaczeniu: "marzyć".

Marzyć — śnić, myśleć o czymś pożądanym, przyjemnym i zazwyczaj trudnym do zrealizowania. 

Przykłady:

Marzę o tym, by pewnego dnia zostać pilotem samolotów pasażerskich.

Już od dziecka, marzę, by zostać policjantem.

Marzę o tym, żeby nasza drużyna dostała się do pierwszej ligi. Zrobimy w tym sezonie co w naszej mocy, by to spełnić.

 

2) Mażę w znaczeniu: "mazać".

Mazać — niedbale pisać, rysować, bazgrać

Mazać się — płakać.

Przykłady:

Nie maż się dziewczyno, wszystko będzie dobrze. Nie ma co płakać, naprawdę.

Hobbystycznie od kilku lat mażę przeznaczone do tego powierzchnie. Graffiti to moja największa pasja.

Podczas tych lekcji, z nudów mażę w zeszycie różnego rodzaju bohomazy.