Pozwoliłoby czy pozwoliło by

Jak się pisze?

Poprawnie

pozwoliłoby

Niepoprawnie

pozwoliło by

Poprawna forma to "pozwoliłoby" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Myślę, że odbycie stażu w tamtej firmie pozwoliłoby mi na zdobycie lepszej pracy.

Nauczenie się języka angielskiego, pozwoliłoby mu komfortowo wyjechać za granicę.

Zrobienie tego teraz pozwoliłoby nam oszczędzić trochę czasu w sobotę.