Wolałabym czy wolała bym

Jak się pisze?

Poprawnie

wolałabym

Niepoprawnie

wolała bym

Poprawny jest zapis łączny: "wolałabym".

Przykłady:

Myślę, że wolałabym pracować w innej branży. Nie do końca się tu realizuję.

Chyba wolałabym z nim już więcej nie rozmawiać. Nie pasujemy do siebie.

Wiesz co, wolałabym o tym nie mówić. Naprawdę Cię lubię, ale nie ma tu o czym gadać.

Wolałaby, żebyś to Ty do mnie przyszedł.