Dostałby czy dostał by

Jak się pisze?

Poprawnie

dostałby

Niepoprawnie

dostał by

Poprawny jest zapis łączny: "dostałby".

Przykłady:

Myślę, że dostałby szału, gdyby dowiedział się, że nie przyjęli go na tę uczelnię.

Myślę, że z tak dobrymi ocenami bez problemu dostałby się do tej szkoły.