Tymsamym czy tym samym

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

tym samym

Niepoprawna pisownia

tymsamym

Poprawny jest zapis rozłączny: "tym samym".

Przykłady:

Miałem zamiar zacząć więcej się uczyć, tym samym postanowiłem zdecydować się na wcześniejsze wstawanie.

Porozmawialiśmy, tym samym decydując o zmianach w podziale naszych domowych obowiązków.